Ägare

Rune Holm
Född: 1981 Vestfold / Norge
Utbildning: Tønsberg Maritime Tekniske Fagskole.
Advanced environmental cours, Säkerhet och Miljöarbete
på Norske skip, Emissions to Air studies.

Rune har god erfarenhet inom sjöfart med 12 år inrikes, utrikes och på Nordsjön. Detta i rederier som Color line, Høegh LNG och Farstad Shipping ASA, där han arbetade som tekniskchef innan han valde att gå iland 2013.

Rune tog med sig alla sina kunskaper och erfarenheter när han startade Holm Energi januari 2014.